1. Teminat; Taşınmaz sahibi ile yapımcı arasındaki sözleşme karşılıklı öncelikle güven ardından da teminat ve cezai şartları kapsamalıdır.

2. Paylaşım; Paylaşım oranları net/yada brüt olarak açık yazılmalı, paylaşımın yöntemine karar verilmeli. Proje hazırlama sürecinde ortaya çıkacak ilave imar artışlarının da aynı oranda paylaşılacağı belirtilmeli.

3. Proje; Proje tasarımında taşınmaz sahibinin görüş ve onayının alınacağı hükmü yer almalı.

4. Süre; Proje, onay ve inşaat ruhsatı ve iskân ruhsatı süreleri açık net olarak yer almalı.

5. Fesih; Sürelere uymama, şartların yerine getirilememesi vb gibi durumlarda sözleşmenin taşınmaz sahibi lehine feshi şartı olmalı.

6. Kira; İnşaat süresi içinde kira bedelleri artış oranları belirlenmeli.

7. Tapu Devri; Tapunun devri inşaatın subasman, kaba, ince vb gibi yapım aşamalarına göre olmalı.

8. Sözleşme Devri; Sözleşmenin üçüncü şahıslara devri olmamalı, cezai şart konulmalı.

9. Şerh; Sözleşme tapuya şerh edilmeli,

10. Vergi ve Harçlar; Sözleşmede, damga vergisi, alım-satım vergisi, KDV ve bağımsız bölüm tesisi vb gibi vergi ve harçların kimin tarafından ya da hangi oranlarda ödeneceği netleşmeli.

Kat maliklerinin dikkat etmesi gereken 5 unsur

1. Önce doğru ve güvenilir, referans sahibi firma seçilmeli.

2. Makul beklentileri kapsayan doğru bir sözleşme ve teknik şartname yazılmalı.

3. Pazarlık sürecinde ehil ve bağlayıcılığı olmayan aracılara eğilim gösterilmemeli.

4. Proje sürecinde bir teknik bir de H hukuk müşaviri seçilip iş süreçleri kontrol edilmeli.

5. Mümkün olan en geniş ortaklıkla, tek ses olarak müteahhitin karşısına çıkılmalı.

Çünkü daha büyük arsa üzerine kurulan inşaatların rayici iki kata kadar çıkabiliyor.

Müteahhitlerin dikkat etmesi gereken 5 unsur
1İmar durumunun inşaata müsait olup olmadığı netleştirilmeli.
2 Mülkiyet durumu, tapularda sözleşmeye engel ipotek, şerh ve takyidat olup olmadığı kesinleştirilmen
3 Dönüşüm uygulamaları yeni ve emsali bulunmadığından, rantabilite doğru hesaplanmalı, inşaatın satış fiyatı/maliyet analizi uzman ekiplere hazırlatılmak

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir