Gayrimenkul Değerlemede Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

Ülkemizde uygulanan üç farklı değerleme methodu bulunmaktadır. Bunlar; “Emsal Karşılaştırma- Piyasa Değeri Yaklaşımı”, “Nakit Akışı (Gelir Kapitalizasyonu) Yaklaşımı” ve “Maliyet Oluşumları Yaklaşımı” yöntemleridir.

DEĞER TANIMLARI

Adil Piyasa Değeri

Bir gayrimenkulün istekli bir alıcı ve istekli bir satıcı arasında eldeğiştirmesi halinde; her iki tarafın da değerleme raporunun geçerli olduğu makul bir zaman aralığında, tarafların gayrimenkul ile ilgili bütün durumlardan haberdar olması koşuluyla belirlenen en olası peşin nakit el değiştirme değeridir.
Bu tür değerleme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır.
Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedir.
Taraflar gayrimenkul ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı sağlıyacak şekilde hareket etmektedirler.
Gayrimenkulün satışı için makul bir süre tanınmıştır.
Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır.
Gayrimenkulün alım – satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman, piyasa faiz oranları üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Düzenli Likitidasyon Değeri

Satışı sözkonusu olan malın satışının, bu malı belirli bir süre zarfında (3-6 ay) satması gerektiğini bilen profesyonel bir satıcı tarafından duyurulacağı ve satışın yönetileceği durumlarda oluşacağı düşünülen nakit peşin satış değerine düzenli likidite değeri denir. Düzenli likiditasyonda varlıkların herbiri için limitli bir süre içinde en iyi değerin alınmasına çalışılmaktadır.

Zorunlu Likiditasyon Değeri

Zorunlu satış koşulları ve o günün ekonomik trendleri gözönünde bulundurularak, gayrimenkul için belirlenen en olası nakit değeridir. Bunlara ek olarak; rekabetçi tekliflerin oluşması için, yeterli ve uygun potansiyele sahip alıcıların belirlenmesi gerekir. Zorunlu likiditasyonda, varlıklar olabildiğince çabuk satılırlar.(1-3 Ay)